Ngày 8/1/2021, tại Hà Nội, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Hiệp hội Thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA) đã tiến hành ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác.

Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Cường - Chủ tịch VIRESA, ông Đỗ Việt Hùng - Tổng thư ký VIRESA, ông Cheolhag Kim - Tổng thư ký KeSPA, cùng các thành viên khác của hai bên.

Thỏa thuận hợp tác này nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của cả hai bên hướng đến mục đích cùng phát triển và tăng cường thúc đẩy theo hướng chuyên nghiệp chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên xác định là đối tác chiến lược trong lĩnh vực thể thao điện tử đồng thời thống nhất triển khai một số nội dung cụ thể:

a. Hợp tác, thúc đẩy lĩnh vực đào tạo, chương trình huấn luyện nhằm phát triển đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và các nguồn nhân sự khác với nội dung thiết thực theo chuẩn chuyên nghiệp quốc tế ;

b. Cam kết chủ động, tích cực tương tác và kết nối các tổ chức, doanh nghiệp của hai nước cùng nhau tham gia sâu rộng vào phát triển ngành thể thao điện tử của hai quốc gia, đặc biệt là thu hút đầu tư phát triển ngành thể thao điện tử Việt Nam;

c. Hai bên sẽ cùng phối hợp để đẩy mạnh các hoạt động và nội dung liên quan đến thể thao điện tử của hai quốc gia trong đó bao gồm hỗ trợ xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp cũng như kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn lực tham gia phát triển thể thao điện tử;

d. Hai bên phối hợp hỗ trợ nhau chặt chẽ về mặt truyền thông, cùng tạo nên nguồn lực hỗ trợ quảng bá thông tin từ các cơ quan truyền thông báo chí của hai bên;

e. Trao đổi và bồi dưỡng cũng như tạo cơ hội để phát triển các tài năng trong lĩnh vực thể thao điện tử của hai bên.

Sự kiện này thể hiện VIRESA luôn tăng cường kết nối với các đơn vị quốc tế nhằm khơi dậy những tiềm năng phát triển ngành thể thao điện tử của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thể thao điện tử sẽ là nội dung tranh tài tại SEA Games 31, và lấy đó làm tiền để bắt nhịp với dòng chảy thời đại, từng bước hiện thực hóa mục tiêu vươn tầm thế giới của thể thao điện tử Việt Nam.

Theo trang visera.org.vn