Hoạt động của ESCA

ESCA tổ chức buổi gặp gỡ với cộng đồng eSports sinh viên miền Nam
ESCA tổ chức buổi gặp gỡ với cộng đồng eSports sinh viên miền Nam

ESCA tổ chức buổi gặp gỡ với cộng đồng eSports sinh viên miền Nam

Vào ngày 30/9/2022, ESCA đã tổ chức một buổi gặp gỡ và trao đổi với các câu lạc bộ thể thao điện tử sinh viên miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.