Liên hệ hỗ trợ giải đấu

Nếu bạn đang có kế hoạch tổ chức giải đấu, hãy chia sẻ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Thời gian thẩm định, xét duyệt kinh phí và phản hồi đối với giải đấu cộng đồng không quá 10 ngày làm việc. Để được tư vấn đầy đủ, và hỗ trợ nhiều nhất cho sự kiện, hãy gửi kèm bản kế hoạch sơ bộ cho chúng tôi.

Nếu cá nhân/tổ chức có nguyện vọng kết nối hợp tác và tài trợ, xin vui lòng liên hệ với ESCA thông qua Email bên dưới.

Công ty TNHH ESCA VIETNAM

ĐỊA CHỈ

FLC Twin Towers 265 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam