Việc làm Esports

Funtap tuyển dụng Game Admin làm việc tại Hà Nội
Funtap tuyển dụng Game Admin làm việc tại Hà Nội

Funtap tuyển dụng Game Admin làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
Thỏa thuận
Funtap tuyển dụng Game Admin làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Hạn cuối: 30/11/2023

500Bros tuyển dụng Video editor esports làm việc tại Hà Nội
500Bros tuyển dụng Video editor esports làm việc tại Hà Nội

500Bros tuyển dụng Video editor esports làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Linh hoạt
8-15.000.000 VNĐ
500Bros tuyển dụng Video editor esports làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Hạn cuối: 29/11/2023

VNGGames tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh làm việc tại TP. HCM
VNGGames tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh làm việc tại TP. HCM

VNGGames tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh làm việc tại TP. HCM

Tp. HCM - Toàn thời gian
Thỏa thuận
VNGGames tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh làm việc tại TP. HCM
Xem thêm
Không giới hạn.

FTech tuyển dụng Video Editor mảng Game làm việc tại TP. HCM
FTech tuyển dụng Video Editor mảng Game làm việc tại TP. HCM

FTech tuyển dụng Video Editor mảng Game làm việc tại TP. HCM

Tp. HCM - Toàn thời gian
Thỏa thuận
FTech tuyển dụng Video Editor mảng Game làm việc tại TP. HCM
Xem thêm
Hạn cuối: 10/11/2023

iBean Studio tuyển dụng TTS Game Artist làm việc tại TP. HCM
iBean Studio tuyển dụng TTS Game Artist làm việc tại TP. HCM

iBean Studio tuyển dụng TTS Game Artist làm việc tại TP. HCM

Tp. HCM - Toàn thời gian
Thỏa thuận
iBean Studio tuyển dụng TTS Game Artist làm việc tại TP. HCM
Xem thêm
Hạn cuối: 09/11/2023

Volio Vietnam tuyển dụng Game Design làm việc tại Hà Nội
Volio Vietnam tuyển dụng Game Design làm việc tại Hà Nội

Volio Vietnam tuyển dụng Game Design làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
20.000.000 VNĐ
Volio Vietnam tuyển dụng Game Design làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Hạn cuối: 10/11/2023

VCCorp tuyển nhân viên vận hành game làm việc tại Hà Nội
VCCorp tuyển nhân viên vận hành game làm việc tại Hà Nội

VCCorp tuyển nhân viên vận hành game làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
10-20.000.000 VNĐ
VCCorp tuyển nhân viên vận hành game làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Hạn cuối: 31/10/2023

SE7EN Game Studio tuyển Video editor game làm việc tại Hà Nội
SE7EN Game Studio tuyển Video editor game làm việc tại Hà Nội

SE7EN Game Studio tuyển Video editor game làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
7-15.000.000 VNĐ
SE7EN Game Studio tuyển Video editor game làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Hạn cuối: 31/10/2023

Funtap tuyển dụng CTV branding (Game) làm việc tại Hà Nội
Funtap tuyển dụng CTV branding (Game) làm việc tại Hà Nội

Funtap tuyển dụng CTV branding (Game) làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
Thỏa thuận
Funtap tuyển dụng CTV branding (Game) làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Hạn cuối: 01/11/2023

Funtap tuyển dụng Game community làm việc tại Hà Nội
Funtap tuyển dụng Game community làm việc tại Hà Nội

Funtap tuyển dụng Game community làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
7-15.000.000VNĐ
Funtap tuyển dụng Game community làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Hạn cuối: 21/10/2023

Alpha Fitness and Pool tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa game mobile
Alpha Fitness and Pool tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa game mobile

Alpha Fitness and Pool tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa game mobile

Hà Nội - Toàn thời gian
10-15.000.000VNĐ
Alpha Fitness and Pool tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa game mobile
Xem thêm
Hạn cuối: 21/10/2023

500Bros tuyển dụng nhân viên quay dựng esports làm việc tại TP.HCM
500Bros tuyển dụng nhân viên quay dựng esports làm việc tại TP.HCM

500Bros tuyển dụng nhân viên quay dựng esports làm việc tại TP.HCM

TP.HCM - Linh hoạt
10-15.000.000 VNĐ
500Bros tuyển dụng nhân viên quay dựng esports làm việc tại TP.HCM
Xem thêm
Hạn cuối: 31/10/2023

ESCA Vietnam
ESCA VIETNAM CO.LTD
FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, HN
Topaz Elite, Tạ Quang Bửu, Q8, HCM

Các cá nhân, CLB esports, quý nhà trường và doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác thương mại, tổ chức sự kiện, tài trợ, trao đổi quyền lợi xin vui lòng liên hệ với ESCA.