Giải đấu sinh viên

Giải đấu Liên Quân Mobile Sinh viên Tp.HCM - ESC 2023
Giải đấu Liên Quân Mobile Sinh viên Tp.HCM - ESC 2023
Giải đấu Liên Quân Mobile Sinh viên Tp.HCM - ESC 2023

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile
Giải đấu CS:GO Campus Cyber Cup tháng 3/2023
Giải đấu CS:GO Campus Cyber Cup tháng 3/2023
Giải đấu CS:GO Campus Cyber Cup tháng 3/2023

Đóng đăng ký
CS:GO
Giải đấu Spartacus TFT Open Cup
Giải đấu Spartacus TFT Open Cup
Giải đấu Spartacus TFT Open Cup

Đã kết thúc
Đấu Trường Chân Lý
Giải đấu ZingSpeed Mobile Đường Đua Cực Tốc 2023
Giải đấu ZingSpeed Mobile Đường Đua Cực Tốc 2023
Giải đấu ZingSpeed Mobile Đường Đua Cực Tốc 2023

Đang diễn ra
ZingSpeed Mobile
Giải đấu Valorant Campus Cyber Cup tháng 3/2023
Giải đấu Valorant Campus Cyber Cup tháng 3/2023
Giải đấu Valorant Campus Cyber Cup tháng 3/2023

Đang diễn ra
Valorant
Giải đấu ICTU eSports Festival 2023
Giải đấu ICTU eSports Festival 2023
Giải đấu ICTU eSports Festival 2023

Đã kết thúc
Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile
Giải đấu Liên Quân Mobile UNETI OPEN Tháng 2 - 2023
Giải đấu Liên Quân Mobile UNETI OPEN Tháng 2 - 2023
Giải đấu Liên Quân Mobile UNETI OPEN Tháng 2 - 2023

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile
Giải đấu LMHT Tốc chiến HUMG CUP
Giải đấu LMHT Tốc chiến HUMG CUP
Giải đấu LMHT Tốc chiến HUMG CUP

Đã kết thúc
LMHT: Tốc Chiến
Giải đấu Liên Quân Mobile OEG Student Cup - Series VI: Greenwich
Giải đấu Liên Quân Mobile OEG Student Cup - Series VI: Greenwich
Giải đấu Liên Quân Mobile OEG Student Cup - Series VI: Greenwich

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile
Giải đấu F-Viking CSGO Tournament - Fschool Esports Club
Giải đấu F-Viking CSGO Tournament - Fschool Esports Club
Giải đấu F-Viking CSGO Tournament - Fschool Esports Club

Đã kết thúc
CS:GO
Giải đấu Valorant & LMHT Campus Cyber Cup 2023
Giải đấu Valorant & LMHT Campus Cyber Cup 2023
Giải đấu Valorant & LMHT Campus Cyber Cup 2023

Đã kết thúc
Liên Minh Huyền Thoại, Valorant Liên Minh Huyền Thoại, Valorant
Giải đấu Liên Quân Mobile Nguyễn Hữu Thọ mùa 3
Giải đấu Liên Quân Mobile Nguyễn Hữu Thọ mùa 3
Giải đấu Liên Quân Mobile Nguyễn Hữu Thọ mùa 3

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile