Chương trình tư vấn
& hỗ trợ giải đấu

Chương trình hỗ trợ và tư vấn giải đấu của ESCA được xây dựng để nhắm đến việc nâng cao chất lượng cho các giải đấu trong cộng đồng học sinh, sinh viên. Với đội ngũ ESCA Elite, bao gồm những cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực esports, và bằng nguồn lực cơ sở vật chất của ESCA, chúng tôi sẽ hỗ trợ các cá nhân, câu lạc bộ, đơn vị tổ chức trong việc triển khai các giải đấu phong trào.

PLAN A

PLAN B

PLAN C

PLAN D

Tư vấn và hỗ trợ MIỄN PHÍ cho CLB sinh viên và hội viên ESCA
TƯ VẤN GIẢI ĐẤU
Tư vấn lập kế hoạch
Tư vấn kế hoạch truyền thông
Tư vấn thiết kế hình ảnh
Tư vấn trực tiếp
Tư vấn ngân sách
Tư vấn xin tài trợ
HỖ TRỢ THIẾT KẾ
Hỗ trợ thiết kế banner
Hỗ trợ thiết kế ảnh truyền thông
Hỗ trợ thiết kế logo giải
Hỗ trợ thiết kế bộ live stream
HỖ TRỢ NHÂN SỰ
Nhân sự ESCA Elite hỗ trợ 1 người 1 người 1 người 1-2 người
Trọng tài thi đấu, quay OBS 1 người 1-2 người
Điều hành sự kiện 1 người
HỖ TRỢ LIVE STREAM
Số phiên live stream 1 phiên 1 phiên 1-2 phiên
Hỗ trợ bình luận viên 1 người 1-2 người 2 người
Studio & thiết bị
Clip highlight 1 clip 1 clip
Clip trailer 1 trailer
HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG
Hỗ trợ truyền thông các CLB sinh viên
Bài viết trên website ESCA 1 bài 1 bài 2 bài 2 bài
Chuyên mục giải đấu ESCA 1 bài 1 bài 1 bài
Gửi email đến các CLB
Bài báo truyền thông 1 bài 2 bài
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

PLAN A

 • Tư vấn lập kế hoạch
 • Tư vấn kế hoạch truyền thông
 • Tư vấn thiết kế hình ảnh

 • Hỗ trợ truyền thông các CLB sinh viên
 • Hỗ trợ thiết kế banner
 • 01 nhân sự hỗ trợ
 • 01 bài viết trên website ESCA

PLAN B

 • Tư vấn lập kế hoạch
 • Tư vấn kế hoạch truyền thông
 • Tư vấn thiết kế hình ảnh
 • Tư vấn trực tiếp

 • Hỗ trợ truyền thông các CLB sinh viên
 • Hỗ trợ thiết kế banner
 • Hỗ trợ thiết kế ảnh truyền thông
 • 01 phiên live stream
 • 01 bình luận viên
 • 01 studio và thiết bị
 • 01 nhân sự hỗ trợ
 • 01 bài viết trên website ESCA
 • 01 bài viết mục giải đấu

PLAN C

 • Tư vấn lập kế hoạch
 • Tư vấn kế hoạch truyền thông
 • Tư vấn thiết kế hình ảnh
 • Tư vấn trực tiếp
 • Tư vấn ngân sách

 • Hỗ trợ truyền thông các CLB sinh viên
 • Hỗ trợ thiết kế banner
 • Hỗ trợ thiết kế ảnh truyền thông
 • Hỗ trợ thiết kế logo giải
 • Hỗ trợ gửi email đến CLB sinh viên
 • 01 phiên live stream
 • 1-2 bình luận viên
 • 01 studio và thiết bị
 • 01 nhân sự hỗ trợ
 • 01 trọng tài, quay OBS
 • 02 bài viết trên website ESCA
 • 01 bài viết mục giải đấu
 • 01 bài báo truyền thông

PLAN D

 • Tư vấn lập kế hoạch
 • Tư vấn kế hoạch truyền thông
 • Tư vấn thiết kế hình ảnh
 • Tư vấn trực tiếp
 • Tư vấn ngân sách
 • Tư vấn xin tài trợ

 • Hỗ trợ truyền thông các CLB sinh viên
 • Hỗ trợ thiết kế banner
 • Hỗ trợ thiết kế ảnh truyền thông
 • Hỗ trợ thiết kế logo giải
 • Hỗ trợ thiết kế bộ live stream
 • Hỗ trợ gửi email đến CLB sinh viên
 • 1-2 phiên live stream
 • 02 bình luận viên
 • 01 studio và thiết bị
 • 1-2 nhân sự hỗ trợ
 • 1-2 trọng tài, quay OBS
 • 01 nhân sự điều hành sự kiện
 • 02 bài viết trên website ESCA
 • 01 bài viết mục giải đấu
 • 02 bài báo truyền thông

Đối tượng áp dụng

Chương trình tư vấn và hỗ trợ của ESCA áp dụng cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tổ chức giải đấu nằm trong các nhóm đối tượng dưới đây:

CÁ NHÂN

 1. Học sinh các trường THPT
 2. Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, trung tâm nghề, trường quốc tế...
 3. Cá nhân tự do trong cộng đồng, admin hội nhóm, streamer, KOL...

TỔ CHỨC

 1. CLB Thể thao điện từ trực thuộc hoặc không trực thuộc trường
 2. Hội nhóm sinh viên khác như: CLB thể thao, sự kiện, tình nguyện, đoàn thanh niên...
 3. Hộ kinh doanh: phòng game, quán trà chanh, cafe...
 4. Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức giải đấu nội bộ

Thời gian gửi kế hoạch tối thiểu là 14 ngày trước khi giải đấu mở đăng ký.

Các bước nhận tư vấn và hỗ trợ

BƯỚC 1 - GỬI KẾ HOẠCH

Đơn vị tổ chức chuẩn bị bản kế hoạch sơ bộ về giải đấu và gửi yêu về website ESCA - https://esca.vn/contact

BƯỚC 2 - DUYỆT GÓI HỖ TRỢ

Kế hoạch gửi về sẽ được ESCA đánh giá về mức độ khả thi và lựa chọn gói tư vấn phù hợp. Thời gian chờ xét duyệt tối đa là 03 ngày làm việc.

BƯỚC 3 - TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

Sau khi kế hoạch được phê duyệt gói hỗ trợ, đội ngũ ESCA Elite sẽ sẽ đồng hành cùng các đơn vị tổ chức để xây dựng kế hoạch chi tiết cho giải đấu. Ngoài ra ESCA còn hỗ trợ nhân sự chuyên môn, thiết bị studio, bình luận viên phát sóng trực tiếp và hỗ trợ truyền thông cho giải đấu.

Các giải đấu được ESCA hỗ trợ có cơ hội tiếp cận với các đơn vị tài trợ, bảo trợ truyền thông và các chính sách hỗ trợ thêm của các Nhà phát hành.