ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ESCA - Esports Club Alliance (gọi tắt là "ESCA") cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trên trang web, ứng dụng di động hoặc các nền tảng khác (gọi chung là "Dịch vụ"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này.

1. Điều khoản chung

 • ESCA có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.
 • Bạn có trách nhiệm đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng Dịch vụ.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả nội dung trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video, mã, phần mềm và các tài liệu khác (gọi chung là "Nội dung") thuộc sở hữu của ESCA hoặc được ESCA có quyền sử dụng.
 • Bạn không được sao chép, phân phối, xuất bản, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh, chuyển giao, bán, hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ESCA.

3. Quy tắc sử dụng

 • Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ một cách hợp pháp và lành mạnh. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng này.
 • Cụ thể, bạn không được:
  • Sử dụng Dịch vụ để xúc phạm, quấy rối, đe dọa hoặc lạm dụng người khác.
  • Sử dụng Dịch vụ để đăng tải nội dung vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác.
  • Sử dụng Dịch vụ để đăng tải nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc có hại.
  • Sử dụng Dịch vụ để gửi thư rác hoặc các hình thức quảng cáo không mong muốn khác.

4. Trách nhiệm của bạn

 • Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động sử dụng Dịch vụ của bạn.
 • Bạn đồng ý bảo vệ ESCA và các bên thứ ba khỏi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ.

5. Bảo hành

 • ESCA không cung cấp bất kỳ bảo hành nào đối với Dịch vụ. ESCA không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, an toàn hoặc không có lỗi.

6. Giới hạn trách nhiệm

 • ESCA không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt, phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ.

7. Giải quyết tranh chấp

 • Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

8. Hủy bỏ

 • ESCA có quyền hủy bỏ Dịch vụ của mình hoặc chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
ESCA Vietnam
ESCA VIETNAM CO.LTD

10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, HN
Topaz Elite, Tạ Quang Bửu, Q8, HCM

Các cá nhân, CLB esports, quý nhà trường và doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác thương mại, tổ chức sự kiện, tài trợ, trao đổi quyền lợi xin vui lòng liên hệ với ESCA.