CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


ESCA - Esports Club Alliance hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là quan trọng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web, ứng dụng di động hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ").

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ bạn:

  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia các sự kiện, đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính và các thông tin khác.
  • Thông tin chúng tôi thu thập tự động: Chúng tôi thu thập thông tin về bạn tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, trang bạn đã truy cập trước khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi và các trang bạn truy cập trong Dịch vụ của chúng tôi.
  • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như từ các đối tác của chúng tôi hoặc từ các trang web công cộng.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và vận hành Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp và vận hành Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm để xác thực tài khoản, cung cấp hỗ trợ khách hàng và liên hệ với bạn về Dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm để phát triển các tính năng mới và cải thiện trải nghiệm người dùng của chúng tôi.
  • Gửi cho bạn các thông tin liên quan: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn các thông tin liên quan, chẳng hạn như bản tin, cập nhật sản phẩm và dịch vụ hoặc các ưu đãi.
  • Tiếp thị cho bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để tiếp thị cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của các đối tác của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

  • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu hoặc xử lý thanh toán.
  • Các cơ quan quản lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan quản lý nếu được yêu cầu theo luật pháp.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể chọn không nhận các thông tin liên quan hoặc tiếp thị từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" trong bất kỳ email nào bạn nhận được từ chúng tôi. Bạn cũng có thể cập nhật cài đặt tài khoản của mình để kiểm soát cách chúng tôi liên hệ với bạn.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn.

Sự thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

ESCA Vietnam
ESCA VIETNAM CO.LTD

10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, HN
Topaz Elite, Tạ Quang Bửu, Q8, HCM

Các cá nhân, CLB esports, quý nhà trường và doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác thương mại, tổ chức sự kiện, tài trợ, trao đổi quyền lợi xin vui lòng liên hệ với ESCA.