Việc làm Esports

Gamota tuyển dụng CTV Content Game (Quản lý cộng đồng)
Gamota tuyển dụng CTV Content Game (Quản lý cộng đồng)

Gamota tuyển dụng CTV Content Game (Quản lý cộng đồng)

Hà Nội - Toàn thời gian
Thỏa thuận
Gamota tuyển dụng CTV Content Game (Quản lý cộng đồng)
Xem thêm
Hạn cuối: 31/05/2023

Gamota Studio tuyển dụng Game designer làm việc tại Hà Nội
Gamota Studio tuyển dụng Game designer làm việc tại Hà Nội

Gamota Studio tuyển dụng Game designer làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
Thỏa thuận
Gamota Studio tuyển dụng Game designer làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Hạn cuối: 15/05/2023

Lotus Media tuyển dụng Editor game làm việc tại Hà Nội
Lotus Media tuyển dụng Editor game làm việc tại Hà Nội

Lotus Media tuyển dụng Editor game làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
7-15.000.000 VNĐ
Lotus Media tuyển dụng Editor game làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Hạn cuối: 13/05/2023

Ocean Entertainment Group tuyển dụng giám đốc tiếp thị Esports làm việc tại Hà Nội
Ocean Entertainment Group tuyển dụng giám đốc tiếp thị Esports làm việc tại Hà Nội

Ocean Entertainment Group tuyển dụng giám đốc tiếp thị Esports làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
Thỏa thuận
Ocean Entertainment Group tuyển dụng giám đốc tiếp thị Esports làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Không giới hạn.

Paditech tuyển dụng giám đốc tiếp thị Esports làm việc tại Hà Nội
Paditech tuyển dụng giám đốc tiếp thị Esports làm việc tại Hà Nội

Paditech tuyển dụng giám đốc tiếp thị Esports làm việc tại Hà Nội

Hà Nội - Toàn thời gian
Thỏa thuận
Paditech tuyển dụng giám đốc tiếp thị Esports làm việc tại Hà Nội
Xem thêm
Không giới hạn.

SOFTFUN tuyển dụng Game Monetization làm việc tại TP.HCM
SOFTFUN tuyển dụng Game Monetization làm việc tại TP.HCM

SOFTFUN tuyển dụng Game Monetization làm việc tại TP.HCM

TP.HCM - Toàn thời gian
Thỏa thuận
SOFTFUN tuyển dụng Game Monetization làm việc tại TP.HCM
Xem thêm
Hạn cuối: 14/05/2023

NRG Asia tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung video làm việc tại Tp.HCM
NRG Asia tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung video làm việc tại Tp.HCM

NRG Asia tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung video làm việc tại Tp.HCM

TP.HCM - Toàn thời gian
Thỏa thuận
NRG Asia tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung video làm việc tại Tp.HCM
Xem thêm
Không giới hạn.

METUB tuyển dụng trưởng ban nội dung có kinh nghiệm Esports
METUB tuyển dụng trưởng ban nội dung có kinh nghiệm Esports

METUB tuyển dụng trưởng ban nội dung có kinh nghiệm Esports

TP.HCM - Fulltime
Thỏa thuận
METUB tuyển dụng trưởng ban nội dung có kinh nghiệm Esports
Xem thêm
Không giới hạn.

Sconnect tuyển dụng chuyên viên biên tập nội dung mảng Game
Sconnect tuyển dụng chuyên viên biên tập nội dung mảng Game

Sconnect tuyển dụng chuyên viên biên tập nội dung mảng Game

Hà Nội - Toàn thời gian
10 - 15.000.000 VNĐ
Sconnect tuyển dụng chuyên viên biên tập nội dung mảng Game
Xem thêm
Hạn cuối: 01/05/2023

Sconnect tuyển dụng chuyên viên Video Editor mảng Game
Sconnect tuyển dụng chuyên viên Video Editor mảng Game

Sconnect tuyển dụng chuyên viên Video Editor mảng Game

Hà Nội - Toàn thời gian
12 - 18.000.000 VNĐ
Sconnect tuyển dụng chuyên viên Video Editor mảng Game
Xem thêm
Hạn cuối: 01/05/2023

Funtap tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh Game thành thạo tiếng Trung
Funtap tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh Game thành thạo tiếng Trung

Funtap tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh Game thành thạo tiếng Trung

Hà Nội - Toàn thời gian
Thỏa thuận
Funtap tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh Game thành thạo tiếng Trung
Xem thêm
Hạn cuối: 27/04/2023

Mọt Game tuyển dụng biên tập viên nội dung Esports
Mọt Game tuyển dụng biên tập viên nội dung Esports

Mọt Game tuyển dụng biên tập viên nội dung Esports

Tp. HCM - Toàn thời gian
18.000.000 VNĐ
Mọt Game tuyển dụng biên tập viên nội dung Esports
Xem thêm
Không giới hạn.

ESCA Vietnam
ESCA VIETNAM CO.LTD
FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, HN
Topaz Elite, Tạ Quang Bửu, Q8, HCM

Các cá nhân, CLB esports, quý nhà trường và doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác thương mại, tổ chức sự kiện, tài trợ, trao đổi quyền lợi xin vui lòng liên hệ với ESCA.