Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản hội viên ESCA để được hỗ trợ tổ chức giải đấu và tham gia các sự kiện, khóa học do ESCA tổ chức. CLB Esports các trường hoặc các tổ chức, doanh nghiệp, xin vui lòng lựa chọn loại tài khoản tương ứng để được tư vấn tốt nhất.Xin vui lòng kiểm tra email sau khi đăng ký để kích hoạt tài khoản.