Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản hội viên ESCA đễ được hỗ trợ giải đấu và tham gia các hoạt động, khóa học do ESCA tổ chức. Các CLB Esports hoặc Doanh nghiệp, xin vui lòng lựa chọn loại tài khoản tương ứng.
Xin vui lòng kiểm tra email sau khi đăng ký để kích hoạt tài khoản.
ESCA cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của hội viên.