Garena hiện đang open rất nhiều vị trí công việc liên quan đến esports, vận hành game dành cho các bạn ở Hà Nội và TP.HCM, nếu bạn đang có nhu cầu việc làm Esports hãy ứng tuyển ngay!

Các vị trí Cộng tác viên

Khu vực Hà Nội:

Khu vực HCM:

Các vị trí Esports

Các vị trí Corporate

Khu vực Hà Nội

Khu vực HCM

Hồ sơ gửi về: [email protected] với tiêu đề [Vị trí ứng tuyển]_Họ và tên