Giải đấu cộng đồng

Giải đấu ICTU eSports Festival 2023
Giải đấu ICTU eSports Festival 2023
Giải đấu ICTU eSports Festival 2023

Đã kết thúc
Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, FIFA Online 4, Đấu Trường Chân Lý, Loạn Chiến Mobile
Giải đấu Liên Quân Mobile Sinh viên Tp.HCM - ESC 2023
Giải đấu Liên Quân Mobile Sinh viên Tp.HCM - ESC 2023
Giải đấu Liên Quân Mobile Sinh viên Tp.HCM - ESC 2023

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile
Giải đấu ZingSpeed Mobile Đường Đua Cực Tốc 2023
Giải đấu ZingSpeed Mobile Đường Đua Cực Tốc 2023
Giải đấu ZingSpeed Mobile Đường Đua Cực Tốc 2023

Đang diễn ra
ZingSpeed Mobile
Giải đấu Spartacus TFT Open Cup
Giải đấu Spartacus TFT Open Cup
Giải đấu Spartacus TFT Open Cup

Đã kết thúc
Đấu Trường Chân Lý
Giải đấu Liên Quân Mobile OEG Student Cup - Series VI: Greenwich
Giải đấu Liên Quân Mobile OEG Student Cup - Series VI: Greenwich
Giải đấu Liên Quân Mobile OEG Student Cup - Series VI: Greenwich

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile
Giải đấu Liên Quân Mobile UNETI OPEN Tháng 2 - 2023
Giải đấu Liên Quân Mobile UNETI OPEN Tháng 2 - 2023
Giải đấu Liên Quân Mobile UNETI OPEN Tháng 2 - 2023

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile
Giải đấu LMHT Tốc chiến HUMG CUP
Giải đấu LMHT Tốc chiến HUMG CUP
Giải đấu LMHT Tốc chiến HUMG CUP

Đã kết thúc
LMHT: Tốc Chiến
Giải đấu F-Viking CSGO Tournament - Fschool Esports Club
Giải đấu F-Viking CSGO Tournament - Fschool Esports Club
Giải đấu F-Viking CSGO Tournament - Fschool Esports Club

Đã kết thúc
CS:GO
Giải đấu Liên Quân Mobile Nguyễn Hữu Thọ mùa 3
Giải đấu Liên Quân Mobile Nguyễn Hữu Thọ mùa 3
Giải đấu Liên Quân Mobile Nguyễn Hữu Thọ mùa 3

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile
Giải đấu Liên Quân Mobile Sinh viên EPU Tháng 1
Giải đấu Liên Quân Mobile Sinh viên  EPU Tháng 1
Giải đấu Liên Quân Mobile Sinh viên EPU Tháng 1

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile
Big Offline Liên Quân Đại học Xây Dựng & Bách Khoa Hà Nội
Big Offline Liên Quân Đại học Xây Dựng & Bách Khoa Hà Nội
Big Offline Liên Quân Đại học Xây Dựng & Bách Khoa Hà Nội

Đã kết thúc
Liên Quân Mobile
Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Hanoi Student Legends Cup
Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Hanoi Student Legends Cup
Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Hanoi Student Legends Cup

Đã kết thúc
Liên Minh Huyền Thoại